Konkurrencer

Her ser du aktuelle konkurrencer
& konkurrencebetingelser

 

Vi har i øjeblikket ingen konkurrencer

Generelle konkurrencebetingelser:

 • Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Grapeland
  • Konkurrencevinderen offentliggøres evt. på Grapeland´s facebookside, alt efter hvilken konkurence det drejer sig om. 
  • Konkurrencedeltagere accepterer, at Grapeland må eksponere navn på Grapeland´s facebook side, Instagramside og website i forbindelse med konkurrencen
  • Grapeland forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderen af konkurrencen på www.grapeland.dk og sociale medier
  • For at kunne deltage i konkurrencen skal du være over 18 år og have bopæl i Danmark
  • Vinderne modtager deres præmie umiddelbart efter, at de har fået at vide, at de har vundet. Du skal selv sørge for at give os de nødvendige informationer for at modtage præmien. Denne info skal være Grapeland i hænde senest 7 dage efter konkurrencens udløb, eller inden 12 timer før det arrangement som evt. er præmien.
  • Deltagelse efter konkurrencens afslutning vil ikke komme i betragtning. Det er alene Grapeland, der afgør, om en deltagelse er modtaget rettidigt og kan godkendes
  • Det er alene Grapeland der afgør hvem der vinder konkurrencen
  • Gevinsten kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer
  • Konkurrencen er ikke købsbetinget
  • En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder, i fald personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen
  • Ved deltagelse i en konkurrencen hos Grapeland er man indforstået med konkurrencereglerne
  • Grapeland forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Grapelands afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig
  • Grapeland kan bestemme, at deltagelse i konkurrencen alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. facebook, instagram etc.
  • Grapeland er ikke ansvarlig for eventuelle tryk- eller skrivefejl